Az EU bővítése és a textilipar

 

Az Európai Unió Bizottsága szerint az Unióhoz csatlakozó a kelet-európai országok textiliparának hatékony javulást kell elérnie, hogy szembenézhessenek a tagsággal és a kvóták eltörlésével járó kihívással. A Bizottság szerint számos csatlakozó országban az elengedhetetlen intenzív átszervezés és modernizálás támogatására lesz szükség. Jogalkotásuknak is foglalkoznia kell ezzel. Bár a kifejezetten a textiliparra vonatkozó egyetlen európai uniós jogszabály az anyagok megnevezésére vonatkozik, más általános szabályok is vonatkoznak erre az iparágra. Ezek közül 75 foglalkozik a munkavállalásra és a szociális kérdésekre, és ezekhez járulnak a környezetvédelemre és a kémiai szerekre vonatkozó jogszabályok. A Bizottság a kérdéssel foglalkozó dokumentumban megállapította, hogy néhány csatlakozó országnak súlyos anyagi nehézségekkel kell szembenézniük amiatt, hogy jogszabályaikat összhangba kell hozniuk az Unió környezetvédelmi, egészségügyi és biztonságtechnikai jogszabályaival. Ezen túlmenően a vállalatoknak versenyképességük érdekében jelentős beruházásokat kell végrehajtaniuk. Javítaniuk kell a munka termelékenységét, csökkenteniük kell a bérmunkavégzést és fejlesztéseiket a nagyobb hozzáadott értéket képviselő termékekre kell irányítaniuk. Csak ilyen módon vehetik fel a versenyt a kínai exporttal szemben, amely 2005-től teljesen kvótamentes lesz.

 

Textile Month, 2003/6