Használti  útmutató  K3 processzoros kártyához

 

 

                A kártya lehetõséget ad  a STOLL  cég által gyártott lyukszalag vezérlésû kötõgépek ( DSTR, ENVG, ENVHG, LNC, ANV, ANVH, LNCU…..) számítógéppel való együttmûködésére. Az egyes gépek minta, tûosztás és vezérlõ szalagainak tartalma PC-n tárolható, rendszerezhetõ. A felhasználáskor innen tölthetõk a kötõgépet vezérlõ computerbe. A tüosztás és minta letöltése on line módon történik, tehát  a PC memóriájából közvetlenül a vezérlés memóriájába. A vezérlést a kártya saját memóriájában tárolja, kötéskor innen adva az utasításokat a kötõgépnek. Hálózat kimradás esetén is megõrzi a kötési utasításokat, így amennyiben a vezérlesben lévõ többi akkumulátoros rész is üzemképes, az újboli minta betöltés elmaradhat, ami jelentõs idõ megtakarítást eredményez.

                Több üzemmódban használhtjuk a kártyát:

                A hálózati kapcsoló bekapcsolása után ugyan úgy mûködik, mint a régi. Mintát illetve tûosztást tölthetünk a computerbe, illetve vezérlõ szalagról megkezdhetjük a kötést.

                A mintát és a tûosztást szalagról a computerbe töltjük, a letöltött vezérlést pedig elindítjuk a kártyáról. Amennyiben nincs letöltött vezérlés és számítógépes kapcsolat sem áll rendelkezésünkre, a vezérlő szalagot a kártya “megtanulja”. Ehhez alap helyzetben tegyük a vezérlő szalagot az elejével az olvasóba – mint, ha kötni szeretnénk – és nyomjuk meg az szalagolvasó feletti piros gombot. Ekkor a vezérlő szalag egyszer körbefut. A szalag kivétele után, a kártya memóriájából megkezdhetjük a kötést. A “megtanult” vezérlés a kötőgép kikapcsolása után is tárolva marad.

A vezérlést az alsó piros gombbal állítjuk az elejére, melyet a “lyukszalag led “ villogása nyugtáz. A piros gomb szalag továbbító funkciója megszünt! Ekkor elkezdhetõ a kötés. Ha lap közben újra elõre kell állni a programmal, a piros gomb kétszeri megnyomásával tehetjük meg. ( elsõ nyomás után visszaáll alap mûködésbe, a második után megint a vezérlés elejére ) Nem indul el a vezérlés üzemmód, ha nincsen letöltött vezérlés, vagy valamilyen memóriahiba lépett fel. Ilyenkor  újra le kell tölteni az adatokat.

                PC computer kapcsolat. A kártya alap helyzetben, nem vezérlés üzemmódban van. A PC-n futó Terminal program segítségével kapcsolatot teremtünk a kártyával. (4800,n,8,1)  Beírjuk *XX# utasítást. Az XX egy kétjegyû szám, mely a kártya sorszáma. Egy hálózaton belül több kártya is mûködhet, ennek a számnak az alapján tudjuk eldönteni, melyik kötõgéphez “szólunk”. Amennyiben létezõ gépszámot irtunk be (a gép be van kpcsolva és nem vezérlés üzemmódban van - nem köt - )  a képernyöre visszaírja saját gépszámát - XX: - Most két féle mûveletet végezhetünk. Beolvashatjuk már meglévõ minta, tûosztás és vezérlés szalagjainkat, vagy a már tároltakat tölthetjük le a kötõgépnek.

                Szalagok beolvasása. Írjunk egy felkiáltó jelet - ! - Ez indítja el a beolvasást. A képernyõn  következõ szöveg jelenik meg :

HELYEZZE A BEOLVASNI KIVANT SZALAGOT AZ OLVASOBA

UTANA NYOMJA MEG A PIROS GOMBOT!

Járjunk el az utasításnak megfelelõen. Ha minta, vagy tûosztás szalagot helyezünk az olvasóba, azt az elsõ lyukk elõtti “üres” részre tegyük, ha minta szalagot, akkor a kötésnél is szokásos indító sorra, úgy, mint ahogyan régen is tettük. A piros gomb megnyomása után a szalag végig fut az olvasóban, az adatok láthatók a képernyõn. Az olvasás végét az END felirat jelzi. A beolvasott adatok file-ban rögzítése a Terminal programnál megszokott módon, a piros gomb megnyomása elõtt kezdeményezett altF1 funkcióval történik. (Az  END felirat utáni altF1-el zárva.) A rögzített file-ok neveit, illetve kiterjesztésüket célszerû feladataik szerint megválasztni. ( pl: minta elöl: xxxxxxxx.MUV, mint hátul: xxxxxxxx.MUH, tûosztás elöl: xxxxxxxx.NAV, tüosztás hátul: xxxxxxxx.NAH, vezérlés:xxxxxxxx.FUR)

                Adatok letöltése. A klaviaturán nyomott Page Up gomb után megjelenõ ablakból kiválasztjuk a letölteni kivánt file-t és elindítjuk. Vezérlés letöltése esetén azonnal elindul az információ küldése. Amikor a Terminal program végzett vele, egyéb tennivalónk nincsen. A fentebb leírt módon elkezdhetjük a kötést. Minta, vagy tûosztás letöltésnél megjelenik a következõ felirat a képernyõn:

MINTA VAGY TUOSZTAS LETOLTESE

A file küldése pedig méhány sor után megáll és várkozik. (jobb felsõ sarok (000) ) Ezek után a kötõgép computerén beállítjuk a kódkapcsolók megfelelõ állását és mint, ha szalagról olvsnánk, elindítjuk a beolvasást.(Betrieb kapcsoló, felsõ piros gomb - 3X- stb. ) A lyukszalag led villogása jelzi az adatok ármlását. A teljes letöltés után a képernyõn megjelenik a következõ felirat:

LETOLTES VEGE

A kötõgép computerénél a már régen megszokottak szerint járunk el. A gépet indíthatjuk vezérszalagról, vagy a letöltött vezérlésrõl egyaránt. A kártya és PC közti kapcsolatot a saját memóriából indított kötés, másik gépszám kiadása, vagy a * begépelése bontja.

Kiválasztott gép esetén a fent leírtaktól eltérõ gombkombinációk használta nem definiált mûködést eredményezhet. Rutinokból való kilépés csak a gép ki- és újboli bekapcsolásával, a feladatsor újrakezdésével lehetséges.

 

 

 

 

A napi munka egyszerűsítése érdekében a programok letöltésére és a szalagok beolvasására két programot bocsátunk rendelkezésre, mind kettő Volcov, vagy Norton commander alól használható.

LOADK3: ez a program a PC – n tárolt programok letöltésére való. Amennyiben az általunk használt kiterjesztéseket megfelelő módon az extension file editorral feldolgozzuk, a letöltendő file-ra kattintva – vagy ay ENTER billentyűt megnyomva - a letöltés azonnal elindul.

Az általunk használt kiterjesztések:

                MUV      minta elöl

                MUH      minta hátul

                NAV       tűosztás elöl

                NAH       tűosztás hátul

                FUR        vezérlés

( Egyéb, országunkban elterjedt megoldásokban  PTE, PTH, TUO, VEZ kiterjesztések is lehetnek, a szükséges file konverziókat a program elvégzi.) A Volcov, vagy Norton extension file-ba írandó sor – természetesen kiterjesztésenként ismételve –  például: nav c:\……..\loadk3 !.! 1 anv g

-nav                : a letöltendő file kiterjesztése

- \…\                 : a kipontozott rész a loadk3 program elérési útját jelzi

-!.!                : a letöltendő file-t jelenti  kiterjesztéssel együtt

- 1                : annak a soros portnak a címe, amelyikkel a kapcsolatot tartjuk a kártyával (1,2,3,4)

- anv                : géptipus (anv, lnc, envhg, anvh,lncu…..) ezen paraméter megadására a VEZ tipusú file-k FUR –ra konvertálásához van szükség, a vezérlő “kártyák” eltérő hosszúsága miatt. Amennyiben ezt a lehetőséget nem használjuk ki, úgy erre a helyre bármelyik géptipust írhatjuk, de nem hagyhatjuk el. – Az előző három paraméter megadása minden esetben kötelező, -

-g                : ennek a paraméternek a megléte esetén a minta file-k letöltés előtt grafikusan megjelennek a képernyőn, lehetőséget adva a minták közti válogatásra. Ez a paraméter igény szerint elhagyható.

 

Az adatok indítása előtt a program megkérdezi a gép sorszámát, melyre az adott információt küldjük. A töltés ideje alatt egy színes csik mutatja, hol tartunk a munkában. A töltés sikeres befejezését szövegesen is nyugtázza.

 

                READK3: ezzel a programmal a meglévő lyugszalagjainkat olvashatjuk be a számítógépbe. Célszerű menü file – ként indítani. Bemenő paraméterként csak a használni kívánt soros port számát várja. (1,2,3,4) Először a rögzíteni kívánt file nevét kérdezi meg. Lényeges, hogy a beolvasni kívánt szalag típusának megfelelő kiterjesztést válasszunk.  (lásd fent) Ennek elmulasztása a LOADK3 programmal történő visszatöltéskor működési hibát eredményez! Ez után a gép sorszámát várja, majd indulhat a beolvasás. Innen a TERMxx programmal történő beolvasás szerint járunk el. A sikerrel zárt beolvasást a képernyőn nyugtázza.